Dve percentá

Kam Vaše darované peniažky poputujú?

  • Klub sa snaží pravidelne organizovať turnaje pre deti do 10 rokov, ako aj staršie deti

  • Klub nakupuje potreby pre najmenších hokejistov, ktorých učíme korčuľovať, každý rok 30-50 detičiek

  • Klub sa snaží o výchovu detí, aby mali radosť z pohybu a športu

  • Klub sa snaží a bude snažiť o výchovu slovenských reprezentantov 

  • Klub sa snaží aj nad rámec bežných tréningov zabezpečiť aktivity a ľady pre talentovanú mládež 

  • Klub vychováva mladých hráčov pre A-tím, ktorý pôsobí v 1.slovenskej lige

  • Klub pomáha svojimi aktivitami propagovať mesto Trnava a Trnavský región

 

Ako na to?

Bližšie informácie o darovaní 2% nájdete na stránke rozhodni.sk

Zamestnanec

Do 15.2.2023 požiadate zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania. Následne požiadajte zamestnávateľa o vystavenie „Potvrdenia o zaplatení dane“.

Do 30.4.2023 je potrebné obe tlačivá (Vyhlásenie a Potvrdenie o zaplatení dane) doručiť, alebo zaslať poštou na príslušný daňový úrad v mieste Vášho bydliska.

Tlačivo, ktoré doplní zamestnanec: Vyhlásenie HK Trnava

 

Fyzická osoba, ktorá si podáva priznanie sama

Fyzická osoba podáva daňové priznanie typu A alebo B. Priamo v tomto tlačive uvedie údaje o prijímateľovi 2 % a výške poukázanej sumy.

Do 31.3.2023 podá daňové priznanie na príslušný daňový úrad (v mieste bydliska).

 

Právnická osoba

Právnická osoba (firma) vyplní údaje o prijímateľovi 1 % (2 %) a výške poukázanej sumy priamo v daňovom priznaní.
2 % z dane môže poukázať právnická osoba (firma) v prípade, že počas roka 2022 až do termínu na podanie DP poskytla finančný dar vo výške min. 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel (napr. nášmu OZ alebo inej organizácii).

Do 31.3.2023 podá daňové priznanie na príslušný daňový úrad v mieste sídla spoločnosti a termín zaplatenia daňovej povinnosti (pokiaľ nie je schválené daňovým úradom inak).

 

Údaje

  • IČO: 36088960
  • Obchodné meno: Hokejový klub Trnava


 

Ďakujeme, že podporujete naše deti!

 

 

 


Fotogaléria

Ďalšie články