Prehlásenie HK Gladiators Trnava ku kongresu SZĽH

V tomto článku vám prinášame oficiálne prehlásenie prezidentky klubu HK Gladiators Trnava Adriany Hosťoveckej ku kongresu SZĽH v plnom znení.

 

Prehlásenie HK Trnava

 

Som zástupkyňa hokejového klubu, ktorá  sa nechcela a nemohla zúčastniť na Kongrese SZĽH. Tento kongres bol vopred pripravený  proti Stanovám SZĽH.  Svojou účasťou by som vytvorila priestor na  možnosť, že by hokejové hnutie mohlo prísť o štátne peniaze, keďže Kongres nebol pripravený v súlade so Zákonom o športe. Na Kongrese som sedela fyzicky,  ale neprezentovala som sa cez hlasovacie zariadenie, aby som potvrdila svoju účasť pri zisťovaní uznášaniaschopnosti.

 

Dlhodobo sa činovníci SZĽH správajú ako keby riadili svoju súkromnú spoločnosť a nie národný športový zväz. S údivom pozerám na odmeny, ktoré si rozdávajú, na to, ako prerozdeľujú naše spoločné financie na princípe kamarátstiev a nerovných pravidiel.

 

Mojim mladým hokejistom v klube a ich rodičom čestne prehlasujem, že som svojím postojom nezablokovala ich ďalší rozvoj. Naopak. Tak ako doteraz aj naďalej budem dbať na ich športový rast a budem aj naďalej sledovať, hodnotiť a aktívne pristupovať za HK Trnava k hľadaniu stratenej cesty v našom hokeji.

 Mládežnícky hokej na Slovensku je momentálne na vrchole svojej sezóny.

 

Potom  bude nasledovať každoročná letná príprava pred ďalšou sezónu, ktorej súťažná časť sa začne až v septembri. Svojím postojom som zmarila možnosť, že hokej môže byť po všetkých kauzách a vyšetrovaniach, ktoré sú stále otvorené,  vtiahnutý do ďalšieho škandálu. Som rada, že nás bolo viac a že vedenie SZĽH má šancu na reparát.

 

                                                                     Mgr. Adriana Hosťovecká, v.r.

                                                                     Prezidentka HK Trnava