Rozvoj hráča

Filozofiou nášho klubu je individuálne rozvíjať každého hráča, náš klub ponúka každému hráčovi v našom klube možnosť  trénovať naviac, nad rámec tímových tréningov.

Rozvoj hráča na stiahnutie


ŽIACKE KATEGÓRIE (5.-8.ročník)

Každý hráč žiackej kategórie si môže vybrať na základe svojej potreby, v čom sa chce zdokonaľovať. Stačí, aby sa zapísal na vypísané individuálne tréningy. Základným princípom je záujem hráča, dobrovoľnosť.

Tréneri zručností:

Martin Baran – skating (korčuľovanie) stickhandling (zručnosti s hokejkou)
Peter Kopecký – agility skating, stickhandling, deking (kľučkovanie), fading (klamanie na ľade)
Rudolf Macko – shooting (streľba)
Roman Straka – tréner zručností útočník , obranca
Robo Somorovský - tréner zručností útočník , obranca